Bruk av digitale verktøy for dypere læring i realfag.

Flytt intensjonene fra fagfornyelsen inn i klasserommet med ferdige utforskende læringsaktiviteter og undervisningsvideoer.

Fagfornyelsen har gitt oss lærere mange muligheter og også friheter. Hvordan kan vi ta med oss intensjonene i fagfornyelsen inn i klasserommet når vi skal undervise matematikk og naturfag. 

  • Hva slags programvare trenger vi for å utnytte disse sidene?
  • Må vi benytte Excel, eller kan vi bruke andre regneark.
  • Hvordan kommer jeg igang med å skrive python-programmer?

Er det noe du lurer på, eller har du noen ønsker eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss på mail, teams, telefon, messenger, instagram, snapchat, fax eller telex.

Våre støttespillere

Tekna

Tekna organiserer medlemmer som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. Våre 100 000 medlemmer jobber hver dag med å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi. Tekna er den største masterforeningen i Norge, og den største fagforeningen i Akademikerne.

DigitAbel – for dypere læring